Inregistrare     Login     Publica un comunicat            Telefon: 0749 402 098  Email: comunicateoficiale@gmail.com

Comunicate

Fundația Alexandrion anunță deschiderea înscrierilor pentru Premiile “Matei Brâncoveanu” 2018

| Cluj-napoca, jud. Cluj - 08 Noiembrie 2018
Lista nominaliz?rilor pentru cea de-a IV-a edi?ie a Premiilor „Matei Brâncoveanu” 2018 a fost deschis?. Funda?ia Alexandrion acord? Premiile „Matei Brâncoveanu” creatorilor ?i autorilor tineri pentru lucr?ri, aduse la cuno?tin?a publicului în ultimul an, care constituie contribu?ii certe în cultur? ?i în cunoa?terea de specialitate. Conform Regulamentului Premiilor Brâncoveanu, categoriile…